0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Vrienden van de Overlaat

Al 35 bedrijven en instellingen hebben zich verbonden aan de Overlaat.

Voor de Overlaat is het belangrijk een intensieve relatie te onderhouden met zijn stakeholders: de ouders, de basisscholen en niet in de laatste plaats de instellingen en bedrijven in de regio.

De stichting 'Vrienden van de Overlaat' heeft een platform in het leven geroepen bestaande uit circa 35 bedrijven en instellingen die zich hebben verbonden aan de school, om in het belang van de leerlingen en van het onderwijs een intensieve samenwerking te realiseren.

Doelstelling:
De stichting stelt zich tot doel het onderwijs zo goed mogelijk op de beroepspraktijk te laten aansluiten door de contacten tussen de Overlaat en de betreffende bedrijven en instellingen te bevorderen.

Men kan een bijdrage leveren via lidmaatschap, sponsoring en/of giften, het aanbieden van stageplekken, uitwisseling van werkervaring en kennis en het ondersteunen van projecten.

De activiteiten van de stichting:
1. Het zoeken van partners om het onderwijs op de Overlaat te ondersteunen door middel van realiseren van sponsoring en/of giften en het verwerven van fondsen.
2. Het onderwijs op de Overlaat te promoten via gerichte acties tijdens verschillende activiteiten (Open Dag, Rondleidingendag, excursies, stages, e.d.).
3. Het jaarlijks realiseren van projecten voor de te onderscheiden sectoren, afdelingen, leerjaren of kernteams.
4. Het werven van fondsen bij derden zoals bedrijfsleven, overheidsinstellingen, ouders en andere belanghebbenden/sympathisanten.
5. Het regelmatig organiseren van een businessavond voor leden, sponsoren en andere relaties, voor het toelichten van de activiteiten en het presenteren van de gerealiseerde projecten.

Wilt u meer informatie of wilt u lid worden van de ‘Vrienden van de Overlaat’? Of heeft u suggesties voor betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven? Neem gerust contact op via: vrienden@sgdeoverlaat.nl