0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Ondersteuning voor de leerling

Algemene ondersteuning

Bij sommige leerlingen in het voortgezet onderwijs verloopt de ontwikkeling niet vanzelfsprekend. Bij hen kan sprake zijn van een leerachterstand, gedragsprobleem of mogelijke andere omstandigheden, waardoor zij extra ondersteuning nodig hebben. Deze extra ondersteuning wordt in eerste instantie geboden door de docenten, mentoren en kernteamleiders. Wanneer deze ondersteuning niet toereikend is, kan de hulp van specialisten worden ingeroepen. Hierbij valt te denken aan: de leerlingbegeleider, bijlesdocent, remedial teacher, coach en/of orthopedagoog.

Hier vindt u het schoolondersteuningsprofiel.

 

In het submenu aan de linkerkant vindt u meer informatie over bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, passend onderwijs, de orthopedagoog, en jeugdgezondheidszorg.

Voor persoonlijke en/of leerproblemen, die het goed functioneren van leerlingen op school belemmeren, kunnen leerlingen terecht bij de zorgcoördinator:

De school heeft 2 zorgcoördinatoren : mevrouw Y. Ummels didactische ondersteuning en mevrouw M. Theunissen sociaal emotionele ondersteuning.

In ons IOT (intern ondersteuningsteam) wordt beoordeeld of  extra ondersteuning noodzakelijk is voor leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van een door de mentor ingevuld hulpvraagformulier. De ondersteuning is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling.
Wanneer ook deze ondersteuning niet volstaat, kunnen externe instanties worden benaderd.