0416 - 33 69 31 info@deoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Dyslexiebeleid

Wanneer leerlingen ernstige lees- en/of spellingproblemen hebben, is het belangrijk hen te ondersteunen. Ook leerlingen met dyslexie kunnen een diploma behalen! Door extra ondersteuning willen we frustratie door dyslexie voorkomen en onzekerheid verminderen zodat talent de ruimte krijgt.
Het dyslexiebeleid van de Overlaat wordt jaarlijks gecontroleerd. Het lesgevende personeel wordt op de hoogte gebracht. Het dyslexiebeleid vindt u hier: klik