0416 - 33 69 31 info@deoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Verlof / absentie

Op de Overlaat maken we gebruik van zogenaamde verlofbriefjes. In het begin van het schooljaar krijgt iedere leerling een set van ongeveer 10 briefjes. Zijn deze op dan kan de leerling een nieuwe set halen bij de administratie, de receptie of de dienst van de dag.  Klik hier om het verlofbriefje te downloaden. Verzoeken voor verlof (dokter, ortho, tandarts e.d.) moeten ruim te voren schriftelijk(via verlofbriefje) worden ingediend bij de verzuim coördinator.

Ziekmelden
Bij ziekte moeten ouders/verzorgers voor aanvang van de eerste les hun zoon of dochter digitaal ziekmelden via het ouderaccount van Magister.
klik hier voor meer uitleg over digitaal ziekmelden via het ouderaccount Magister app (mobiel of tablet)
klik hier voor meer uitleg over digitaal ziekmelden via het ouderaccount Sg de Overlaat (laptop of computer) 

Verzoek voor bijzonder verlof
Bijzonder verlof / vakantieverlof kan alleen door de heer Buiks verleend worden als de specifieke aard van het beroep van de ouders het niet mogelijk maakt binnen de geplande vakanties weg te gaan (in zo'n geval moet een werkgeversverklaring overlegd worden). Dit verlof mag slechts één keer verleend worden. Ook kan voor verhuizing, een begrafenis, ambts- of huwelijksjubileum of huwelijk in de familie voor een dag verlof verleend worden. Aanvraag voor bijzonder- / vakantieverlof doet u schriftelijk bij verzuim coördinator d.m.v. dit formulier.

Ongeoorloofd verzuim: de directie is verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Voor de leerlingen is een apart document gemaakt over de regels van onze school rondom te laat komen, verlof en verzuim. Klik hier om dit document te openen.