0416 - 33 69 31 info@deoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Passend Onderwijs

Voor elke leerling zo goed mogelijk onderwijs- dat is het doel van passend onderwijs. Voor veel leerlingen biedt het regulier onderwijs een prima setting, waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen. Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig. En voor sommige leerlingen biedt een plaats in het speciaal onderwijs de meest geschikte omgeving om te leren.

Passend onderwijs maakt scholen verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dat doen ze in nauw overleg met ouders. Reguliere en speciale scholen vormen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen en hun besturen maken binnen het samenwerkingsverband afspraken over hoe een leerling extra ondersteuning krijgt, welke voorzieningen beschikbaar zijn en wie voor een plaats op een speciale school in aanmerking komt.

Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen de samenwerkingsverbanden die afspraken maken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. SG de Overlaat is aangesloten bij het Samenwerkingsverband de Langstraat. Binnen dit samenwerkingsverband vinden wij de juiste school voor uw kind.

Meer weten over welke specifieke ondersteuning de Overlaat kan bieden? Klik hier....

Meer weten over passend onderwijs in het algemeen? Klik hier....