0416 - 33 69 31 info@deoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Jeugdgezondheidszorg GGD

Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg

 

De GGD Jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van 13-14 jarigen tijdens een contactmoment in klas 2. Doel is eventuele gezondheidsproblemen op te sporen en gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk te beperken. Uw kind ontvangt thuis een uitnodiging voor dit contactmoment. In klas 4 vindt een contactmoment plaats sinds de uitbraak van Corona. Dit is alleen gericht op het welbevinden van de leerling.

 

Wat gebeurt er tijdens het contactmoment?

Als onderdeel van het contactmoment vult uw kind op school een digitale vragenlijst in. De antwoorden op deze vragen geven ons inzicht in de gezondheidssituatie van uw kind. Het invullen van de vragenlijst gebeurt klassikaal onder begeleiding van de mentor of docent van school en een medewerker van de GGD Jeugdgezondheidszorg. Deze GGD-medewerker meet ook de lengte en het gewicht van uw kind.

 

Samenwerking met school

Jeugdarts Randy Seelen en jeugdverpleegkundige Iris van der Linden zijn de contactpersonen vanuit GGD Jeugdgezondheidszorg. Zij onderhouden ‘korte lijntjes’ met school. Als voorbereiding op het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de mentoren naar de gezondheid en het welzijn van uw kind. Eventueel (ziekte)verzuim komt hierbij eveneens aan bod.


De GGD doet meer!

De school en de GGD werken nauw samen in de aanpak van problematisch (ziekte)verzuim volgens de beproefde M@ZL-aanpak. M@ZL staat voor: Medische Advisering van Ziekgemelde Leerlingen. De GGD ondersteunt de school bij het zoeken naar (externe) passende hulp voor leerlingen die dat nodig hebben. Als vaak ziek zijn of er zorgen zijn om de gezondheid van de leerling maakt school een afspraak met de jeugdarts. Ouders worden hierover ingelicht. Daarnaast voert de GGD in overleg met school projecten uit rondom een gezonde leefstijl en biedt docenten en mentoren advies en ondersteuning rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen.

 

Meer informatie

Hebt u vragen over het welzijn en de gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige via tel. 0900 – 46 36 443. Bereikbaar elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie over de GGD jeugdgezondheidszorg ook op onze website: klik hier